Předmět činnosti

- vytváření prostoru pro setkávání a tvorbu umělců a kreativních lidí

- realizace kulturních a komunitních akcí

- oživování veřejného prostoru kulturními a komunitními akcemi

- pořádá odborná školení, přednášky a další osvětové akce

- odborné konzultace a praxe v oblasti kultury a komunitního života