Klíč k tvořivosti, z. ú. organizuje kulturní festival kreativity - KREATIFFESTIVAL konající se vždy na přelomu jara a léta v Třebechovicích pod Orebem.

Je to unikátní projekt, jehož cílem je spolupráce, vzájemnost, podpora a především uchování a rozvinutí přirozenosti v každém z nás skrze tvořivost.

V roce 2015 a 2016 organizoval Klíč k tvořivosti festival ve spolupráci s Třebechovickým muzeem betlémů.

V roce 2017, díky zapsání do rejstříku ústavů, se stává hlavním oganizátorem Kreatiffestivalu.

https://www.kreatiffestival.cz/