Získali jsme dotaci pro město od Nadace Via!

08.03.2020 10:20

Máme velikou radost, že se nám podařilo zaujmout hodnotící komisi z Nadace via a získat tak pro akci "Ať kvete naše město!" dotaci k jejímu uskutečnění.

Nadaci via moc děkujeme a těšíme se, že se po takové neobvyklé izolované době budeme moci společně sejít a zasadit symbolicky krásu do míst, kde žijeme.