Kde

Realizace proběhne v Třebechovicích p. O. a v místních částech (Štěnkov, Polánky, Krňovice, Nepasice). 

Podél cest jsou travnaté pásy se zakrslými javory, které ještě v minulém století bývaly plné růží a voňavých keřů. Dnes jsou prázdné. 

Věříme, že společným osázením jarními cibulovinami vneseme do místa, kde žijeme radost z krásy nejen pro nás, obyvatele, ale také pro četnou projíždějící automobilovou dopravu.