Harmonogram

  • Během jarních měsíců  informování obyvatel o tomto projektu.
  • V červnu objednání cibulovin.
  • Společně s vedením města a zájemci by bylo naplánováno, kdo, co, kam zasadí.
  • Začátkem září by byly rozděleny cibuloviny pro organizace.
  • V půli září (dle stanoveného data v ČR) podpoříme aktivně projekt „Ukliďme Česko“ (jako přípravu před sázením).
  • V týdnu 21. - 25. 9. 2020 sázení cibulovin organizacemi (MŠ, ZŠ, DDM)
  • 26. září 2020 sázení: veřejnost a skaut. Centrum pro výdej cibulovin v Motoazylu (klub), kde se budou účastníci moci občerstvit a zúčastnit se podvečer kulturního programu: koncert (venku) a představení improvizačního divadla B.I.Z.O.N.I. (uvnitř)