Aktivity

Všechna setkání by měla přispět ke vzájemné komunikaci a spolupráci, aby se jednalo o společné dílo.

 • Setkání s Technickými službami a vedením města - finální plán sadby cibulovin ve městě.
 •  
 • Setkání s občany místních částí (Štěnkov, Krňovice, Polánky, Nepasice) (březen, duben 2020), při příležitosti setkání pana starosty s obyvateli místních částí bude K. Zdechovská obyvatele místních částí o projektu blíže informovat a domlouvat se na vzájemné spolupráci (kdo, kde, co bude sázet).
 •  
 • Setkání s MŠ, pak i ZŠ, DDM lesní školkou Lesokruh a skauty (červen 2020) - domluva na konkrétní spolupráci (kdo, kde, co bude sázet).
 •  
 • Soutěž o výtvarné dílo „Ať kvete naše město“ (duben - 31. květen 2020) - soutěž pro děti do 15 let z Třebechovic p. O. a místních částí. Vítězné dílo bude obrázkem pro plakát projektu. První tři místa budou oceněna hodnotnými cenami.
 •  
 • Přihlášení se na sázení pro veřejnost (červenec - 20. 9. 2020) bude vytvořen internetový přihlašovací systém s mapou osazovaných ploch. Bude sloužit k přehlednosti, kdo, kde bude sázet a kdo tedy bude zodpovídat za danou plochu.
 •  
 • Příprava potřeb (září 2020) - dětem z MŠ, Lesokruhu, DDM, ZŠ a skautu bude předán seznam zahradních potřeb pro zasazení cibulovin, které si obstarají (z domu, z MŠ, ZŠ, dle jejich domluvy). 
 •  
 • Den sázení MŠ, Lesokruhu, DDM a ZŠ (24. - 25. 9. 2020) - Pro snadnější organizaci sázení budou děti sázet v rámci předškolní a školní docházky.
 •  
 • Den sázení pro veřejnost (26. 9. 2020) - klub Motoazyl bude sloužit jako zázemí, kde si budou moci zaregistrovaní obyvatelé vyzvedávat cibuloviny k osázení. Nepřihlášení obyvatelé budou přiřazeni k přihlášeným dle situace. Motoazyl se nachází v ulici Hradecká, což je hlavní příjezdová ulice do centra, která má být osázena především. 
 •  
 • Po skončení sázení program v Motoazylu (26. 9. 2020) - koncert folkové královéhradecké skupiny a představení královéhradeckého improvizačního divadla B.I.Z.O.N.I. Po práci zábava. Kulturní program by měl podpořit společné setkání a radost ze společného díla. Výběr programu koresponduje se snahou Klíče podpořit umělce našeho regionu. Improvizační divadlo je také záměrnou symbolickou volbou - princip improvizačního divadla je: publikum je spolutvůrcem scény, tedy tak by to mělo být i ve městě, že?